เบาหวาน เบทเทอร์แคร์
ครั้งแรกกับประกันสุขภาพสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ที่ให้ส่วนลดทันทีตามระดับค่าน้ำตาลสะสม
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน
  • คุ้มครองโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานทุกระยะ
  • เบี้ยประกันยืดหยุ่น ตามระดับค่าน้ำตาลสะสม
  • จำกัด 500 ท่านแรกเท่านั้น
คุ้มครองครอบคลุม
ระยะเวลาเอาประกันภัย 2 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี (ราย 6 เดือน)
ค่ารักษาพยาบาล
ภาวะโรคแทรกซ้อน
จากเบาหวานระยะแรก
ภาวะโรคแทรกซ้อน
จากเบาหวานระยะรุนแรง
ความคุ้มครองชีวิต
เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
รายละเอียดความคุ้มครอง
1
ค่ารักษาพยาบาล OPD & IPD
เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายไตจากเบาหวาน
คุ้มครองการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไต จากเบาหวานตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
OPD
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทั่วไป ซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานก็ได้
เข้ารับการฟอกไตจากเบาหวาน
คุ้มครองการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาล เนืองจากการทำงานของไตบกพร่องจากโรคไตวายระยะสุดท้าย
IPD
คุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งอาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเบาหวานก็ได้
medical equipment
2
อาการแทรกซ้อนจากเบาหวานระยะแรก (กลุ่มที่ 2)
cut arm leg
การตัดแขนตัดขา
เข้ารับการตัดแขนระดับเหนือศอก หรือขาระดับเหนือหัวเข่า เพื่อรักษาอาการที่เกิดจากภาวะโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
diabetic ulcer
แผลเบาหวานที่เท้าหรือมือ
เข้ารับการตัดเท้าหรือนิ้วเท้า หรือมือ เพื่อรักษาอาการตายของเนื้อเยื่อที่เกิดจากโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
diabetic retinopathy
การรักษาเบาหวานขึ้นตา
เข้ารับการรักษาภาวะเบาหวานขึ้นตา ด้วยวิธียิงเลเซอร์
coma
รักษาโคม่าจากน้ำตาลสูง
การรักษาตัวในโรงพยาบาลและฉีดอินซูลินเข้าเส้นเลือด เพื่อรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่างมาก
3
ภาวะโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานระยะรุนแรง (กลุ่มที่ 1)
ตาบอดทั้งสองข้าง
ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทั้งสองข้าง
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยเกิดจากการขาดเลือด
โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
4
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ 50,000 บาท ให้แก่ผู้รับประโยชน์
เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

โปรแกรมดูแลสุขภาพ

แอปพลิเคชัน MTL BetterCare
พิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัย สามารถใช้บริการ แอปพลิเคชัน BetterCare ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สนทนา พร้อมรับคำปรึกษาจากนักโภชนาการส่วนตัวของคุณบนมือถือ
  • Share ภาพอาหารที่คุณทาน เพื่อรับคำแนะนำและบทวิเคราะห์จากนักโภชนาการ
  • ติดตามผลการตรวจค่าน้ำตาลจากเครื่องตรวจ
  • ติดตามค่าน้ำหนัก และการออกกำลังกาย
bettercare application
MTL BetterCare application
app storegoogle play
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries, Apple Store is a service mark of Apple Inc. /Android, Google Play, and the Google Play logo are trademark of Google Inc.
phone
ACCU-CHEK
แพ็กเกจ ACCU-CHEK
สมัครทำประกันวันนี้ สามารถรับตัวช่วยควบคุม วัดระดับน้ำตาลในเลือดไปใช้ที่บ้านได้ฟรีๆ กับ ชุดตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง 
แอคคิว-เช็ค มูลค่า 3,300 บาท ที่ประกอบด้วยเครื่อง Accu-chek Instant พร้อมแถบตรวจ 50 แถบ ปากกาเจาะเลือด 1 ด้าม และเข็มรวม 54 เล่ม
สำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน
คำเตือน : สำหรับผู้บริโภค 1. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ปรับเปลี่ยนการรักษาหรือสั่งยาใช้เองนอกจากแพทย์สั่ง 2. ก่อนใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ควรอ่านเอกสารกำกับเครื่องและปฏิบัติตามทุกครั้ง 3. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางแพทย์ “อ่านคำเตือนใบฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้”​ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 18-19 อาคารรสาทาวเวอร์ 1 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจรุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 02 791 2222 ฆพ. 892/2561
dynamic price
ส่วนลดค่าเบี้ยประกันตามระดับค่าน้ำตาลสะสม

แบบประกันนี้จะตั้งราคาเบี้ยประกันภัยโดยให้ส่วนลดตั้งแต่วันแรกตามระดับค่าน้ำตาลสะสม(HbA1C) ของคุณโดยเริ่มให้ส่วนลดที่ระดับ 10 เป็นต้นไป ยิ่งค่าน้ำตาลสะสมคุณอยู่ในระดับต่ำ ราคาเบี้ยก็ยิ่งลดลงได้สูงสุดถึง 49% และทุกๆ 6 เดือนหากค่าน้ำตาลสะสม (HbA1C) ของคุณลดลงอีก เบี้ยประกันของคุณก็จะลดลงตามไปด้วย เพียงคุณส่งผลตรวจค่าน้ำตาลสะสม (HbA1C) ล่าสุดเข้ามาที่ website นี้ทุกๆ 6 เดือน ระบบจะคำนวณเบี้ยใหม่ให้คุณทันที

การเคลม
ผู้ป่วยใน
(โรงพยาบาลคู่สัญญา)
faxclaim
Faxclaim
สามารถแจ้งโรงพยาบาลว่าเป็นลูกค้าประกันสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิต แสดงบัตรประจำตัวประชาชน และทำการชำระเงินเพียงส่วนเกินที่นอกเหนือจากความคุ้มครองในกรมธรรม์ (ถ้ามี)
(โรงพยาบาลไม่ใช่คู่สัญญา)
document
ยื่นเอกสาร
ยื่นเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมตามรายการ โดยค่าชดเชยที่ได้รับอนุมัติจะถูกดำเนินการจ่ายเป็นเช็คภายใน 5 วันทำการ (นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสาร)
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผู้ป่วยนอก
(โรงพยาบาลคู่สัญญา/
ไม่ใช่คู่สัญญา)
document
ยื่นเอกสาร
ยื่นเอกสารขอชดเชยค่าสินไหมตามรายการ โดยค่าชดเชยที่ได้รับอนุมัติจะถูกดำเนินการจ่ายเป็นเช็คภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสาร)
ดูรายละเอียด
กรณีเสียชีวิต
document
ยื่นเอกสาร
ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้ยื่นเอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรมตามกรณีเสียชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีข้อสงสัย?
หากคุณยังมีข้อสงสัย หรือคำถามเพิ่มเติม
สามารถโทรหาเราได้ทุกวัน 8.30 - 22.00 ที่เบอร์นี้
call
MTL BetterCare
facebookinstagram
© 2018 Muang Thai Life Assurance Public Company Limited.